Bạn mình

SunflowerBạn và mình chỉ học cùng nhau ở lớp bồi dưỡng năng khiếu có mấy tháng cách đây 28 năm. Chúng mình chưa bao giờ thực sự là bạn với đúng nghĩa của từ ấy cho đến tận ngày hôm qua.

Hồi bé, bạn giống như ở một tầng mây cao vợi phía trên mình: bạn là con một, là liên đội trưởng thiếu niên, là phát thanh viên chương trình thiếu nhi của Đài phát thanh thành phố, là đại diện của Việt Nam đi dự trại hè thiếu nhi quốc tế… là nhiều hơn tất cả những gì mà một đứa học sinh có thể mơ tới. Tiếp tục đọc

Advertisements